yksityisyys- ja tietoturvakäytäntö

Sisällysluettelo

1.             ESITTELY

2.             KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT

                2.1.     SINUN MEILLE LUOVUTTAMASI HENKILÖTIEDOT

                2.2.     SIVUSTON AUTOMAATTISESTI KERÄÄMÄ TIETO KÄYTTÄJÄSTÄ

3.             KUINKA ME KÄYTÄMME SIVUSTON KÄYTTÄJISTÄ KERÄTTYÄ TIETOA

4.             TIEDON JAKAMINEN JA JULKISTAMINEN

                4.1.      LAKIEN NUODATTAMINEN, VIRANOMAISTEN TEKEMÄT PYYNNÖT, SUOJAUTUMINEN VAHINGOILTA JA OMIEN OIKEUKSIEMME TURVAAMINEN.

                4.2.     PALVELUNTARJOAJAT JA KOLMANNET OSAPUOLET

                4.3.     YHTEISTYÖKUMPPANIT

                4.4.     YHTEENKOOTUT ASIAKASTIEDOT

                4.5.     LIIKETOIMINNAN SIIRTÄMINEN

5.            REKISTERÖIDYN OIKEUDET

                5.1.     HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELY

                5.2.     VÄÄRIEN TAI PUUTTEELISTEN TIETOJEN TÄYDENTÄMINEN

                5.3.     PÄÄSY ASIAKASTIETOIHIN JA ASIAKASTOETOJEN SIIRRETTÄVYYS

                5.4.     ASIAKASTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA POISTAMINEN

                5.5.     SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN JA ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

                5.6.     ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUS

                5.7.     VALITUSTEN MÄÄRITTÄMINEN

6.             ASIAKASTIETOJEN SIIRTÄMINEN MUIHIN MAIHIN

7.             YHTEYDENOTOT

8.             VALITUKSET

 

1. ESITTELY

Käyttämällä tätä Gigapotti-sivustoa, tai mitä tahansa sen osaa, jatkossa myös ( "Sivusto" ) tai avaamalla pelitilin tälle sivustolle, sinä sitoudut noudattamaan sääntöjä yksityisyyden suojasta.

Säännöt yksityisyyden suojasta selvittävät ja määrittelevät miten me keräämme, käytämme, tai luovutamme tämän sivuston käyttäjän henkilötietoja, tai pelitietoja.

”Asiakastietojen käsittelijä” on taho, joka määrittelee miten ja millä tavalla henkilötietojasi käsitellään näiden yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen puittessa.

AMGO iGaming Malta Ltd. on näissä säännöissä määritelty asiakastietojen käsittelijä, kuten Euroopan Unionin asetus 2016/679 asiakas- ja henkilötietojen käsittelystä määrää.

Nämä säännöt yksityisyyden suojasta pätevät myös sivustolla tehtyihin talletuksiin. Käyttämällä tätä sivustoa, tarpeelliset asiakas- ja henkilötietosi luovutetaan myös MoneyMatrix Limited –yhtiölle, joka toimii asiakastietojen käsittelijänä, ja ” Maksutietojen valvojana”, silloin kun sitä tarvitaan talletusten tekemiseksi tai KYC-prosessissa, kuten alla on tarkemmin kuvailtu:

Näissä säännöissä ”Me” viittaa aina kulloinkin siihen tahoon, joka on kyseisessä sivuston prosessissa vaadittava asianmukainen asiakastietojen käsittelijä.

Mikäli tarvitset asiakastietojen käsittelijöiden yhteystietoja, löydät ne näiden sääntöjen kohdasta 7.

 

2. KERÄÄMÄMME HENKILÖ- JA ASIAKASTIEDOT

Keräämme tiedot voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan:

2.1.SINUN MEILLE LUOVUTTAMASI HENKILÖTIEDOT

Käyttämällä Gigapotti-sivustoa, tai mitä tahansa sen osaa, sinua pyydetään toimittamaan meille ajantasalla- ja oikeat henkilötietosi, joilla voimme tunnistaa sinut. Tallennamme seuraavat henkilötiedot sinusta, kun käytät tätä sivustoa. Tämä tieto on välttämätöntä täyttääkseemme sivuston käyttöehdot omalta osaltamme sekä täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset, joita toiminnallemme on lainsäätäjän osalta asetettu. Ilman näitä henkilötietoja emme voi tarjota sivuston palveluja sinulle.

Me tallennamme: nimesi, syntymäaikasi, henkilötunnuksen loppuosan, asuinpaikkasi sekä osoitteesi ensimmäisen talletuksesi yhteydessä. Nämä henkilötiedot ovat lakisääteisiä sekä pelilisenssiehtojen määräämiä tunnistaakseemme pelaajan.

Joissain tapauksissa Asiakastietojen käsittelijä ja Maksutietojen valvoja voivat tallettaa kopion sinun henkilötodistuksestasi sekä pyytää: osoitteesi-, asuinpaikkasi-, työpaikkasi tai maksutapahtuman varmennusta, sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi. Kaikki, tai osa näistä, voidaan tarvita sinun identiteettisi varmentamiseksi tai KYC-prosessia varten. Meidän on myös lakien mukaan joskus pakko pyytää näitä tietoja täyttääksemme rahanpesusta annetut lait, asetukset ja säännökset.

Tehdessäsi nostoja tai talletuksia, meidän tarvitsee tallettaa tiettyjä transaktioihin liittyviä tietoja, kuten maksutietosi (salattuna), sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi osoitteesi, syntymäaikasi ja henkilötunnuksen loppuosa, mitkä kaikki ovat rahapesu- ja maksuliikenteestä säädettyjen lakien meiltä vaatima velvollisuus ja edellytys maksuliikenteen sujuvuudelle. Ilman näitä tietoja, me emme voi vastaanottaa (talletukset) tai maksaa (nostot) suorituksia sinulle.

Yhteydepidossa kanssasi talletamme sinun nimesi, sähköpostiosoitteesi ja kaiken yhteydenpitoa koskevan tiedon. Nämä tiedot talletetaan, jotta voimme tarjota sinulle asiakastukea ja ylläpitää sinun asiakastietosi ajantasaisena, ja tarjotaksemme sinulle käyttöehtojen mukainen asiakaskokemus sivustollamme.

2.2. SIVUSTON AUTOMAATTISESTI KERÄÄMÄ TIETO KÄYTTÄJÄSTÄ

Käyttäessäsi sivustoa ja tehdessäsi talletuksia ja nostoja, me automaattisesti tallennamme tietoa, sisältäen, mutta ei rajoittuen, sinun henkilötietoihisi sekä tietoa niistä palveluista joita käytät tällä sivustolla, ja miten käytät niitä. Näiden tietojen tallettaminen on välttämätöntä, jotta sivusto toimisi tarkoitetusti, pystyisimme tarjoamaan sinulle käyttöehtojen mukaisen asiakaskokemuksen ja täyttäsimme lakisääteiset velvollisuutemme. Näitä talletettuja tietoja voidaan käyttää myös sivuston kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen sekä ehkäistääksemme maksuliikenteeseen liittyiä väärinkäytöksiä.

Käyttäessäsi tätä sivustoa me talletamme sinua koskevaa tietoa, sisältäen, mutta ei rajoittuen IP-osoitteeseesi, ja IP-osoitteen maantieteelliseen sijaintiin, jotta voimme noudattaa lakeja ja sääntöjä niissä maissa ja niillä hallintoaluilla, joilla sinä tätä sivustoa käytät.

Maksutietojen valvoja tallettaa tietoja koskien maksusuorituksiasi (talletukset ja nostot) tällä sivustolla, kuten maksutapaa, päiväystä ja kelloaikaa, summaa, maksuvälineen viimeistä voimassaolopäivää (mikäli sellainen on), sähköpostiosoitettasi, IBAN-tilinumeroasi, osoitettasi sekä kaikkia muita saatavilla olevia transaktiotietoja. Nämä tiedot talletetaan, jotta voimme noudattaa kaikkia annettuja lakeja (kuten lakeja rahanpesusta) sekä ehkäistämme maksuliikenteeseen liittyiä väärinkäytöksiä. collects information related to your payment transactions through the Website, including the

Me käytämme evästeitä, ja vastaavia teknisiä keinoja, kaikkien yllämainittujen tietojen keräämiseen ja tallettamiseen. Lisää tietoa evästeistä saat vierailemalla tällä sivustolla olevassa osioissa, josta löytyy evästekäytäntömme. Käyttääksesi tätä sivustoa sinun tulee hyväksyä kaikki evästeet ja evästekäytäntömme.

 

3. KUINKA ME KÄYTÄMME SIVUSTON KÄYTTÄJISTÄ KERÄTTYÄ TIETOA

Me keräämme ja talletamme tietoa, mukaanluettuna henkilötietosi, kehittääksemme sivustoa ja ylääpitääksemme sivuston tietoturvallisuuden sekä täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset.

Erityisesti:

•  Varmistaaksemme sinun pääsysi sivustolla, ja jotta pystyt käyttämään sitä.

•  Ylläpitääksemme, suojataksemme, parantaaksemme, optimoidaksemme sivusto ja parantaaksemme asiakaskokemusta sivustolla.

•  Tarjotaksemme sinulle personoituja palveluja sivustolla ja parantaaksemme saamaasi asiakastukea

•  Profiloida sinut, jonka myötä paremmin ymmärtää sinun toivomuksiasi ja tottumuksiasi palveluamme kohtaan sekä tarjota sinulle ja muille kaltaisillesi pelaajille sopivin mahdollinen asiakaskokemus.

•  Tarjotaksemme asiakatukea sinulle.

•  Lähettääksemme sinulle viestejä asiakastuesta, tietoja plaveluihin tehdyistä päivityksistä, tietoturvallisuutta koskevia varoituksia ja pelitiliin liittyviä tiedonantoja.

•  Havaitaksemme väärinkäytökset, roskapostitus, turvallisuustriskit ja muu haitallinen toiminta.

•  Seurataksemme sinun pelikäyttäytymistäsi ja todentaa aikasessa vaiheessa mikäli sinulla ilmenee vaikeuksia noudattaa pelaamisessa vastuullisuutta.

•  Tehdäksemme tietoturvaselvityksiä ja –riskikartoituksia.

•  Tehdäksemme taustaselvityksiä käyttämällä tietokantoja ja muita tietolähteitä, joilla voimme tehdä sinulle tausta- tai turvallisuusselvityksen, nissä puitteissa missä lait sen sallivat ja sinun antamaa suostumusta ei vaadita.

•  Varmistaaksemme, että sinun meille antamasi henkilötiedot ovat oikeita.

•  Tekemään KYC-selvitys, , nissä puitteissa missä lait sen sallivat ja sinun antamaa suostumusta ei vaadita.

•  Noudattaaksemme lakeja, kuten rahanpesusta annetut lait.

•  Jotta voimme valvoa ja todentaa, että noudatat tämän sivuston käyttöehtoja ja muita sääntöjä.

Me tallennamme nämä tiedot lainsäädännön meille antamalla oikeudella suojataksemme sivustoa, taatatksemme sivuston suorituskyvyn- ja kapasiteetin, kuten käyttöehdot sen määrittelevät ja jotta pystyismme noudattamaan kaikkia toiminnastamme annettuja lakeja.

Maksutietojen valvoja käyttää tallennettuja tietoja:

•  Jotta maksuliikenne toimii moitteettomasti (talletukset ja nostot).

•  Maksuvälinepetosten tunnistamiseen ja ehkäisemiseen, tietoturvallisuuden parantamiseen ja muun haitallisen toiminnan ehkäisemiseen.

•  Tietoturvallisuustarkastusten ja riskianalyysien suorittamiseksi.

•  Tietokanta ja tietolähdetarkastuksiin.

•  Täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme.

•  Valvoaksemme, että sivuston käyttöehtoja noudatetaan.

Maksutietojen valvoja käyttää tietoja täytääkseen lakisääteiset velvollisuudet, kuten rahanpesusta annetut lait, säädökset ja ohjeet.

Joissain tapauksissa tietoa voidaan käyttää:

•  Yhteydenpidossa sinun kanssasi, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja palveluita, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että olet sallinut kyseiset markkinointiviestit.

•  Profiloidaksemme sinun käyttäytymistä sivustolla, jotta voimme personalisoida palveluita juuri sinulle, mitoittaa niitä oikein sekä parantaa markkinointiviestintää, jotta saat enemmän sinua kiinostavia tarjouksia.

Näissä tapauksissa me prosessoimme tämän kohdan mukaisesti sinun henkilötiedot, jotta markkinoititoimentpiteemme olisi sinua kiinnostavia.

Voit milloin tahansa lopettaa markkinointiviestien vastaanottamisen, kirjautumalla tilillesi ja muuttamalla markkinointiviestiejä koskevia asetuksia.

Sivustolla on markkinointiviestintää koskevia yksityisyysasetuksia, joita voit koska tahansa käydä muuttamassa kirjautumalla tilillesi.

 

4. TIEDON JAKAMINEN JA JULKISTAMINEN

4.1. LAKIEN NUODATTAMINEN, VIRANOMAISTEN TEKEMÄT PYYNNÖT, SUOJAUTUMINEN VAHINGOILTA JA OMIEN OIKEUKSIEMME TURVAAMINEN.

Me voimme luovuttaa tietojasi, koskien henkilötietosi, oikeusistuimille, muille lakia valvoville viranomaisille tai virkavallalle, siinä määrin kun meidän on lakien mukaan näin toimittava, ja tietojen luovuttaminen on ehdottomasti tarpeen: (i) meidän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (ii) mikäli meidät on haastettu tai lain edessä pakotettu ne luovuttamaan (iii) meihin, sinuun tai kolmanteen tahoon kohdistuvan rikostutkinnan yhteydessä, mikäli viranomaiset näin meitä vaativat (iv) valvoaksemme, että sivuston käyttöehtoja ei ole rikottu (v) suojellaksemme meidän ja meidän työntekijöidemme tai alihankkijoidemme oikeuksia, omaisuutta tai hekilökohtaista turvallisuutta. Me voimme luovuttaa sinua koskevia tallenteita peli- tai muille viranomaisille sekä virkavallalle mikäli meiltä näin lakien puitteissa vaaditaan, ja mikäli vilpittömästi uskomme, että se on velvollisuutemme. Voimme vastata myös laillisiin pyyntöihin, kun uskomme vilpittömästi, että vastausta vaaditaan kyseisen lainkäyttöalueen laissa, ja toimivalta on sopusoinnussa kansainvälisesti tunnustettujen standardien kanssa ja / tai uskomme vilpittömässä mielessä, että se on välttämättömiä: väärinkäytösten, palvelun luvattoman käytön, käyttöehtojemme rikkomusten havaitsemiseksi, estämiseksi ja torjumiseksi, tai muun haitallisen tai laittoman toiminnan ehkäisemiseksi sekä suojella itseämme (mukaan lukien oikeuksemme, omaisuutemme tai palvelumme).

Tämän käytännön oikeusperustana on lailliset etumme, esisijaisesti tietomme suojaaminen ja puolustaminen, lailliset oikeudet sekä liiketoiminnan asianmukainen suojaaminen riskeiltä.

Mikäli luovutamme tietojasi, pyrimme ilmoittamaan siitä sinulle: (i) ellei pyynnön tiedoksianto sinulle ole erityisesti meiltä kielletty oikeusprosessin tai siihen liittyvän lain toimesta (ii) ellemme usko, että ilmoituksen antaminen olisi turhaa, tehotona, tai lisäisi petosriskiä meille. Tapauksissa, joissa noudatamme laillisia pyyntöjä ilman sinulle annettua ilmoitusta juuri näistä asianomaisista syistä, yritämme ilmoittaa sinulle pyynnöstä heti, kun se on tarkoituksenmukaista ja mikäli olemme siinä vilpittömässä mielessä, että meitä ei enää estetä tekemästä niin.

4.2. PALVELUNTARJOAJAT JA KOLMANNET OSAPUOLET

Meillä on lukuisia palveluntarjoajia kolmansina osapuolina, jotka edesatuttavat meitä tarjoamaan sivustolla tarjottuja palveluja ja välittävät maksutapahtumia, ja osa näistä saattaa sijaita EU-alueen ulkopuolella.

Näillä kolmansilla osapuolilla on ainoastaan rajotettu pääsy tallenneittuihin tietoihin ja heidän on sopimusteknisesti sallittu käyttää tarvittavia tietoja näiden yksityisen suojasta annettujen sääntöjen puitteissa.

Toimenpitetä, joihin kolmannet osapuolet voivat olla osallisina ovat muun muassa, mutta ei rajoittuen: sinun henkilöllisyystodistuksen oikeaksi varmentaminen, yleisistä tietokannoista löytyvän tiedon käyttö ja vertaaminen meille toimitettuihin tietoihin, taustaselvitykset, maksuvälinepetosten ehkäisy, riskien hallinta, asiakastuki, mainonta tai rahaliikenteen välittäminen.

Jotta voimme varmistaa, että käyttöehdot toteutuvat laillisten etujemme mukaisesti, ja jotta voimme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme tarvitsemme suostumuksesi, niin tarvittaessa.

Voimme välittää sinun maksutietosi: MoneyMatrix Ltd -yhtiölle ja / tai muille maksuliikenteen välittäjille, jotta maksuliikenne meidän ja sinun välillä (talletukset ja nosot) onnistuisivat. Silloin jaamme tähän tarvittavaa tietoa sinusta, kuten: etu- ja sukunimesi, syntymäaikasi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi palveluntarjoamme kanssa KYC-selvityksiä varten, maksuvälinepetosten ehkäisemiseksi, muiden pelaajien suojaamiseksi; Me voimme tarvittaessa jakaa henkilötietosi pelaajien suojaamiseksi pelinkehittäjien kanssa, kuten: nimesi, syntymäaikasi, sähköpostiosoiteesi; Me voimme tarvittaessa jakaa henkilötietosi markkinointitarkoituksissa, kuten: nimesi, ikäsi, kielivalintansi sivustollamme, matkapuhelinnumerosi, sähköpostiosoiteesi sekä päivämäärän, jona olet ensimmäistä kertaa käyttänyt sivustoamme. siviilisäätysi sähköpostiosoiteesi; Me voimme tarvittaessa jakaa henkilötietosi kehittääksemme parempaa sivustoa ja asiakaskokemusta, kuten: nimesi, julkisen käyttäjänimesi sivustolla, sähköpostiosoiteesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Sinä voit koska vain pyytää meiltä listaa niistä kolmansista osapuolista, joiden kanssa henkilötietojasi on jaettu edellämainituissa tarkoituksissa.

4.3. YHTEISTYÖKUMPPANIT

Me voimme tarvittaessa jakaa henkilötietosi meidän kanssa samaan yritysryhmään kuuluvalle yritykselle, tarkoittaen, mutta ei rajoittuen: tytäryhtiölle tai hallintayhtiölle, ja kaikille sen tytäryhtiölle sikäli kuin niin kohtuudella vaaditaan, tai näissä yksityisyyden suojaa koskevissa säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.

4.4. YHTEENKOOTUT ASIAKASTIEDOT

Me voimme tarvittaessa jakaa yhteenkootut asiakastiedot (tallennetut tiedot kaikista sivuston käyttäjistä siinä muodossa, että ne eivät paljasta yksittäistä käyttäjää) ja muuta anonyymiä tietoa täyttääksemme pelialan vaatimukset, tehdäksemme toimiala- ja markkinanalyysejä tai demografista profilointia sekä markkinonnin, mainonnan ja muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

4.5. LIIKETOIMINNAN SIIRTÄMINEN

Mikäli me fuusioidumme toiseen yritykseen, tai toinen yritys fuusioidaan meihin, uudelleenorganisoidumme, hankimme tai myymme omaisuuttamme, mukaanluettuna immateriaalisia oikeuksia, joudumme konkurssiin tai ajaudumme maksukyvyttömyyteen, niin näissä tapauksissa voimme myydä, siirtää tai jakaa osan omaisuudestamme tai koko omaisuutemme, mukaan lukien henkilötietosi, jotka liittyvät tällaiseen kauppaan, tai liittyvät suunnitellun yrityskaupan osapuolen suorittaman yrityskaupan kohteen tarkastuksen yhteyteen. Missä tahansa näistä tapauksista ilmoitamme sinulle ennen kuin henkilökohtaisia tietoja siirretään, ja mikäli niihin sovelletaan tästä poikkeavaa tietosuojakäytäntöä.

 

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

EU:n General Data Protection Regulation –sääntöjen (GDPR) mukaisesti, sinulla on oikeus , käyttää, korjata, siirtää ja poistaa joitain tietojasi. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietyn tietojen käsittelyä ja rajoittaa sitä. Tämä on tapauskohtainen määritys, mikä riippuu esimerkiksi tallennettujen tietojen luonteesta, sekä siitä mitä perustetta käyttäen sitä kerätään ja käsitellään, ja huomioonottaen asiaankuuluvat lailliset tai operatiiviset säilyttämistarpeet.

Voit käyttää GDPR:n suomia oikeuksiasi olemalla yhteydessä asiakastietojen käsittelijään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: [email protected]. Huomaa, että me voimme pyytää henkilöllisyyresi varmetamista ennen kuin viemme pyyntöäsi eteenpäin.

Huomaa, että vaikka yritämme toteuttaa kaikki pyyntösi koskien oikeuksiasi, ne eivät ole eh teitä oikeuksienne suhteen, ne eivät ole rajoittamattomia oikeuksia. Tämä tarkoittaa, että voimme joissain tapauksissa joutua hylkäämään pyyntösi, tai pystymme vastaamaan siihen vain osittain.

5.1. HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELY

Voit käyttää ja päivittää joitain henkilötietojasi tiliasetusten kautta. Olet itse vastuussa siitä, että henkilötietosi ovat ajan tasalla.

5.2. VÄÄRIEN TAI PUUTTEELISTEN TIETOJEN TÄYDENTÄMINEN

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot, jotka koskevat sinua, mutta joita et voi päivittää itse kirjaantumalla tilillesi.

5.3. PÄÄSY ASIAKASTIETOIHIN JA ASIAKASTOETOJEN SIIRRETTÄVYYS

Sinulla on oikeus käyttää meidän hallussa olevia henkilötietojasi sekä oikeus saada tietyt henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja / tai pyytää meitä siirtämään nämä tiedot toiselle palveluntarjoajalle (mikäli se on teknisesti mahdollista).

5.4. ASIAKASTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA POISTAMINEN

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin se on tarpeen sinun ja meidän välillä olevien käyttöehtojen toteutumiseksi ja niin kauan kuin se on tarpeen lakisääteiset velvoitteemme täyttääksemme. Siksi, Asiakastietojen käsittelijä ja / tai Maksutietojen valvoja tulee säilyttämään henkilötietojasi jopa 7 vuoden ajan tilisi sulkemisen jälkeen (tarvittaessa), tai siitä lukien kun sinä olet viimeisen kerran ollut meihin yhteydessä. Siinä määrin kun henkilötietosi eivät enää ole tarpeellisia, ne tullaan poistamaan. Huomaa kuitenkin, että joissain tapauksssia meitä voidaan vaatia säilyttämään henkilötietoja pidemmän aikaa kun niitä koskevat laki- ja sääntelyvaatimukset edellyttävät.

Sinulla on oikeus poistaa, tai pyytää meitä poistamaan tiettyjä henkilötietoja, jos niitä ei enää tarvita. Jotta voimme käsitellä pyytösi, kun olet peruuttanut suostumuksesi kohdan 5.5 mukaisesti, tai olet vastustanut niiden säilyttämistä kohdan 5.6 mukaisesti, tai mikäli henkilötietojasi on käsitelty laittomasti, tai jos henkilötietojesi poistamiseksi on laillinen velvoite;

Huomaa, että jos pyydät henkilökohtaisten tietojen poistamista:

Voimme säilyttää ja käyttää henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista, jotta voimme noudattaa laillisia velvoitteitamme. Voimme esimerkiksi säilyttää joitain tietojasi veroihin-, ja rahanpesun vastaisiin raportointi- tai tilintarkastusvelvoitteisiin liittyen.

Voimme säilyttää joitain henkilötietojasi laillisten liiketaloudellisten perusteella, kuten maksuvälinepetosten havaitsemiseen ja ehkäisyyn sekä yleisen tietoturvallisuuden parantamiseen.

Tietoja, joita saamme sinusta (mukaan lukien rahoituslaitosten antamat tiedot), voidaan käyttää ja tallettaa lakisääteistä minimiaikaa pidempään, mikäli niihin tehdään viranomaisten esittämä pyyntö tai se muutoin on velvoitteemme, tai niihin kohdistuu valtiovallan suorittama tutkimus tai mahdollisten käyttöehtojen rikkomusten selvittämiseksi, tai yleisesti vahinkojen estämiseksi. tutkimukset Ehdot tai käytännöt tai muuten haittojen estämiseksi.

5.5. SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN JA ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Niissä nimenomaisissa tapauksissa joissa olemme pyytäneet suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseen, ja silloin kuin siihen ei ole juridisia esteitä, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, muuttamalla tiliasetuksiasi tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen [email protected] ja määrittelemällä minkä suostumuksen peruutat. Huomaa, että suostumuksesi peruuttaminen ei mitätöi aikaisemmin antamasi suostumuksen aikana tehtyjen käsittelytoimien laillisuuteen, ennen sen peruuttamista.

Lisäksi, voimassa olevat lait saattavat antaa sinulle oikeuden rajoittaa sitä, miten henkilötietojasi käytetään. Erityisesti, silloin kuin (i) kiistät henkilötietojasi koskevan oikeellisuuden; (ii) tieotjenkäsittely on laitonta ja vastustat henkilötietojesi poistamista; (iii) emme enää tarvitse sinun henkilötietojasi tiedonkäsittelyä varten, mutta sinä tarvitset näitä tietoja laillisten vaatimusten tekemiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) olet vastustanut tietojenkäsittelyä ja odotat vastausta, ohittavatko asiakastietojen käsittelijän oikeudelliset perusteet sinun omasi.

5.6. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUS

Sinulla on oikeus kieltää asiakastietojesi käsittely, mikäli siihen on lailliset perusteet ja se ei ole ristiriidassa meidän laillisten intressissiemme kanssa. Huomaa kuitenkin, että voimme siitä huolimatta edelleen käsitellä asiakastietojasi, mikäli siihen on joku muu laillinen peruste tai meillä on pakottavia syitä jatkaa sen tekemistä, siinäkin tapauksessa, että se olisi sinun etujesi vastaista, tai loukkaisi sinun mielestäsi oikeuksiasi.

Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi, joka voidaan tehdä kieltäytymällä siitä joko tiliasetusten kautta tai kieltäytymällä siitä itse viestinnästä löytyvän linkin kautta. Sinulla on myös oikeus vastustaa mikä tahansa profilointi, siltä osin kuin se liittyy ainoastaan suoramarkkinointiin.

5.7. VALITUSTEN MÄÄRITTÄMINEN

Sinulla on oikeus valittaa asiakastietojen käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, olipa se sitten suoritettu Asiakastietojen käsittelijän tai Maksutietojen valvojan toimesta. Katso lisätietoja kohdasta 7.

 

6. ASIAKASTIETOJEN SIIRTÄMINEN MUIHIN MAIHIN

Helpottaaksemme globaalia toimintaamme saatamme siirtää, tallentaa ja käsitellä tietojasi edellä kuvattuihin tarkoituksiin, samaan yritysryhmään meidän kanssa kuuluvien yritysten toimesta, tai jakaa sen palveluntarjoajien kanssa, jotka voivat sijaita Euroopan ulkopuolella.

Voimme esimerkiksi jakaa sinun pelitilin tietosi Ukrainan ja Kiinan palveluntarjoajien kanssa. Tällainen jakaminen on meille välttämätöntä, kun otetaan huomioon lailliset intressimme kehittämispalveluista ja täyttääksemme palvelun käyttöehdot omalta osaltamme.

Mikäli siirrämme mitään henkilötietojasi ETA: n ulkopuolelle, samaan yritysryhmään kuuluvalle yritykselle tai liikekumppaneillemme, ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että asianmukaiset turvaamistoimenpiteet ovat käytössä henkilötietojen pitämiseksi yhtä suojattuina kuin ne ovat ETA-alueella, käyttämällä vakiosopimuslausekkeita tai sitovia yrityssääntöjä tai muita hyväksyttäväiä menetelmiä, jotka takaavat tietosi suojan ETA: ssa vaaditun tason mukaisesti.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä saadaksesi täydellisen luettelon niistä tietojasi käsittettelevistä palveluntarjoajistamme, jotka sijaitsevat ETA: n ulkopuolella.

 

7. OTA YHTEYTTÄ

Mikäli sinulla on kysyttävää koskien siitä miten asiakas- ja henkilötietojasi käsitellään, tai jos haluat käyttää jotakin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisista oikeuksistasi, pyydämme sinua olemaan yhteydessä meidän tietosuojavastaavaan sähköpostitse, osoitteessa: [email protected]. Sinua koskevien asiakastietojen käsittelijänä toimii AMGO iGaming Malta Ltd., rekisterinumero C92352, johon voit olla yhteydessä sivustolta löytyvät OTA YHTEYTTÄ linkin alta löytyvällä lomakkeella, tai postitse osoitteeseen:

AMGO iGaming Malta Ltd., MK Business Centre, 115A Floor2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta.

 

8. VALITUKSET

Mikäli et ole tyytyväinen siihen miten käsittelemme asiakastietojasi, sinulla on myös oikeus tehdä valitus EU:n tietosuojavaltuutetulle, jonka löydät tästä linkistä: Tietosuojavaltuutettu